Услуга

eMail маркетинг

Какво е e-mail маркетинг?

В днешно време почти няма човек, който да няма имейл, за това имейл маркетингът е едно от най-успешните форми на директен маркетинг, при която електронната поща се използва като средство за изпращане на рекламни послания до определена целева група от потребители. Към изпратените електронни писма могат да се прикрепят файлове с активни препратки, визуални изображения и мултимедия. Всеки един бизнес има две опции за увеличаване на продажбите – да се опита да привлече нови клиенти или да направи нови продажби на вече съществуващи клиенти. Според маркетолози „Привличането на 1 нов клиент струва 4-5 пъти повече от повторната продажба на 1 вече съществуващ клиент“

Предимства на имейл маркетинга

 • интерактивен е
 • резултатът при ползването на имейл маркетинг е почти моментален
 • не е нужно клиентите да се ровят във вашият сайт, за да открият нужната им информация, а им се предоставя наготово
 • възможно е да се наблюдава възвращаемостта на инвестицията с голяма точност
 • близо 21 % от потребителите отварят пощата си между 3 и 5 пъти на ден, а 41 % – 1 път на ден.

Форми на имейл маркетинг

Формите на имейл маркетинг, могат да се класифицират в няколко типа, които засягат различна степен на облъчване и таргетиране на потребители, оформяне на кампанията и комуникиране на рекламното послание:

 • Мейлинг кампании – обикновено се изпраща рекламен мейл до група от потребители, които вече са дали своето съгласие да получват съобщения на своята електронна поща или вече са били клиенти на магазина. Когато се изпращат по този начин рекламни имейл съобщения съдържат рекламен текст и/или графични елементи и линкове, като обикновено промотират продукт или услуга.
 • Текстов линк в изходяща поща – в други случаи се изпраща рекламен линк (връзка) и текст в съществуваща кореспонденция между потребители. Обикновено линкът е след основното съобщение и е маркиран като реклама.
 • Автоматичен отговор на електронни писма – друг вариант за имейл маркетинг е опцията за автоматичен отговор на някои клиенти. При нея, освен стандартния текст, касаещ потребителят, би могло да се предложи и продукт, от който може да се интересува клиентът.

Във всичките случаите, чрез която се изпращат директни мейлинг кампании или се вграждат рекламни послания в съществуващи имейл съобщения има възможност да се таргетират по ралзични параметри клиентите. От друга страна е възможността за отчитане на резултатите от кампанията под формата на статистика, графики или каквито други форми искате.

Защо ви е нужен имейл маркетинг?

Когато се прилага правилно, имейл маркетингът може да е много полезен за вас и вашия бизнес/магазин. Ето и някои от тях:

 • Изгражда връзка на доверие – когато се изпращат персонализирани и последователни мейли, те могат да изградят и/или задълбочат връзката на доверие между вас и вашите клиенти,
 • Популяризира вашия бранд – Разпознаваемостта на бранда ви се увеличава,
 • Популяризира вашето съдържание – чрез имейл маркетинга можете да разпространявате и популяризирате на съдържанието, което създавате. Както вече знаете, за един успешен бизнес е много важно създаването на съдържание.
 • Промотира вашите продукти или услуги – това е чудесен начин, чрез който да покажете, че вашият продукт/услуга е полезен и как,
 • И не на последно място: